#TidyTuesday 6 во КИКА [8.10.2019 во 19 ч.]

 

Tidy tuesday продолжува во вторник.  Се гледаме во хаклаб.

 

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

Понеделник 7.10.2019 – Презентација во Хаклаб КИКА за настанот State of the Map SEE (Призрен, 25-27 октомври)

FLOSSK, НВО задолжена за Приштина Хакерспејс, го организира настанот State of the Map Southeastern Europe “ [sotmsee.org](http://sotmsee.org/) ” во периодот од 25 – 27 октомври во Призрен.

SotMSEE е тридневна конференција која ги зближува засегнатите странки на OpenStreetMap и Географски информациони системи (ГИС) екосистем.

Мапери, развивачи на софтвер, академици, НВО-а, бизнис лидери и корисници на OpenStreetMap од Југоисточните европски држави ќе бидат присутни за заедно да создадат можности за размена на знаења, вмрежувања и партнерства.

Повелете овој понеделник за да поразговараме и да залиеме по некој пијалок.

#TidyTuesday 5 во КИКА [1.10.2019 во 19 ч.]

Whooohooo ова веќе е редовен настан. Тераме втор месец R for data science вежби во хаклаб, и доколку сте заинтересирани можете да ни се придружите.

 

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

#TidyTuesday 4 во КИКА [24.9.2019 во 19]

Продолжуваме со R и нов сет на податоци што ќе биде објавен. Се гледаме во КИКА.

Ако доаѓате прв пат, потрудете се да ја подготвите околината за работа во R дома.

 

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

#TidyTuesday 3 во КИКА [17.9.2019 во 19]

Продолжуваме со R и нов сет на податоци што ќе биде објавен. Се гледаме во КИКА.

Ако доаѓате прв пат, потрудете се да ја подготвите околината за работа во R дома.

(слика од r/statsmemes.)

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

#TidyTuesday втор пат [10.9.2019 @19 ч. – КИКА]

Продолжуваме со R и нов сет на податоци што ќе биде објавен. Се гледаме во КИКА.

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

Ако доаѓате прв пат видете ги слајдовите од 3.9.2019 за да ја инсталирате потребната околина на вашиот лаптоп.