#TidyTuesday 3 во КИКА [17.9.2019 во 19]

Продолжуваме со R и нов сет на податоци што ќе биде објавен. Се гледаме во КИКА.

Ако доаѓате прв пат, потрудете се да ја подготвите околината за работа во R дома.

(слика од r/statsmemes.)

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

#TidyTuesday втор пат [10.9.2019 @19 ч. – КИКА]

Продолжуваме со R и нов сет на податоци што ќе биде објавен. Се гледаме во КИКА.

#TidyTuesday е глобален настан насочен кон учење на data science во R.  Фокусот е на пакетот Tidyverse што содржи голем и усогласен дел од алатките во R за работа со податоци. Претходните настани во КИКА и нивната содржина можете да ги видите на https://discindo.github.io/TidyTuesdayAtKIKA/.

Ако доаѓате прв пат видете ги слајдовите од 3.9.2019 за да ја инсталирате потребната околина на вашиот лаптоп.

Четврток 05.09.2019 – Ќе инсталираме Matrix и Mastodon

Овој четврток од 18:00, ќе поработиме малце да ја збогатиме инфраструктурата на хаклабот и Слободен Софтвер, со два нови сервиси:

Matrix https://matrix.org/
Mastodon https://joinmastodon.org/

И двата проекта се децентрализирани комуникациски платформи, првата за инстант пораки, втората за микро-блогирање. И двете се слободен софтвер.

Ќе ги инсталираме од нула на нова виртуелка, ќе разгледаме кои потреби ги имаат за безбедност и одржување, па ќе ги отвориме за sign-up за заедницата и пошироко.

Сега уште да смислиме домен. Препораки? 🙂

#TidyTuesday во КИКА [Вторник, 3.9.2019 во 19 ч.]

Почнувајќи од 3  септември, секој вторник (со малку среќа),  ќе правиме R работилници по примерот на #TidyTuesday што се случува глобално.

Ако сте заинтересирани, дојдете со лаптоп.  Се гледаме

Предавање на Sofía Celi во Хаклаб КИКА: OTRv4 – A case around secure messaging

Овој петок во хаклабот ни доаѓа Sofía Celi од Еквадор, да ни објасни за најновата верзија 4 на Off-the-Record (OTR) secure messaging protocol. Ќе ги разгледаме клучните сигурносни својства кои треба да ги имаат протоколите и апликациите за безбедна комуникација. Ќе истражиме како овие својства се изведени во OTRv4, и зошто се потребни во денешниот свет.

Се гледаме овој петок во 19:00 во КИКА.

SysAdmin Мрежна инфраструктура

Ќе се вратиме на теми што го мачат секој систем администратор како:

  • инфраструктура и редундантност
  • OSPF, BGP или други кратенки
  • мониторинг (TICK stack maybe)
  • configs and daemons

Може ќе си играме со https://github.com/skopjehacklab/router-workshop/

Можеби само ќе пиеме пиво и ќе збориме за Ansible ¯_(ツ)_/¯