Контакт

За најбрзо да стапите во контакт со членовите на хаклабот и Слободен Софтвер, закачете се на IRC каналот #lugola на chat.freenode.net. Најдобро е со IRC клиент, но ако немате, може и преку web интерфејсот на: https://demo.thelounge.chat/?channels=lugola (само ставете ваш Nick и кликнете Connect, не треба password)

Најпожелно е комуникацијата да се одвива на IRC каналот, така најбрзо и најлесно ќе добиете информации и одговори. Дури и ако не ви одговори некој веднаш, сите ги читаат логовите и ќе го видат прашањето, така да поседете врзани на каналот.

Вики страната wiki.spodeli.org содржи информации за проекти, идеи, како и куќниот ред на хаклабот. На неа исто може да се најдат упатства за слободен софтвер, извештаи од состаноци, агенди и најави за настани.

Aдреса:

ул. Наум Наумовски Борче 38, 5-кат, стан бр. 12

Twitter: @2cmk

E-пошта: info@slobodensoftver.org.mk