Latest Past Events

Сакам да ми работи: Не пишувајте ваш auth, користете Keycloak!

На овој виртуелен сподели настан ќе се запознаеме со Keycloak, слободен софтвер за имплементација на систем за авторизирање и менаџирање корисници. Ќе го пуштиме Keycloak во наједноставната конфигурација, набрзина ќе направиме наша web базирана (SPA, nextjs) апликација и ќе додадеме проверка за авторизација на бекенд делот од NextJS. На тој начин ќе се запознаеме со

СподелиЗнаење: мини VM на ESP32 и корисни својства

Google Meet

Минијатурна имплементација на мала виртуелна машина, базирана на CHIP-8 овојпат портирана на ESP32 микроконтролерот. Што сѐ тоа може да ни овозможи, но и како е стигнато до имплементацијата, ќе ни објасни Боро! За припрема, кодот може да се види тука: https://github.com/bor0/evm-arduino/ Се гледаме во вторник, од 20:00 на https://meet.google.com/nbu-ohbt-gbf

Сакам да ми работи: k8s in the wild

Google Meet

Не мора секој кубернетз да биде на aws, google или azure (божсачувај). Вечерва ќе се обидеме малку поинакув кубернетс кластер. Се гледаме во сабота во 20:00 на https://meet.google.com/fqx-ycuz-ijv