Latest Past Events

Galactic Omnivore First Workshop

хаклаб КИКА ул. Коста Шахов бр. 7, кат 2, стан 5, Skopje

Галактик Омнивор или скратено ГО, е неформално здружение за развој на игри. Ние сме група на индивидуи од различни професии, животни искуства и околности сплотени со цел да развиваме игри заедно, преку забава и другарување. На 23-ти март ќе ја организираме првата работилница за нашите членови и пошироката јавност заинтересирана за развој на игри на

Сподели Кино: „The Internet’s Own Boy: Приказната за Арон Шварц“

хаклаб КИКА ул. Коста Шахов бр. 7, кат 2, стан 5, Skopje

На 22.02.2023 во 20:00 часот ќе ја започнеме серијата Сподели Кино во Хаклаб КИКА со „The Internet's Own Boy: Приказната за Арон Шварц“. Документарецот е режиран од Брајан Кнапенбергер (Brian Knappenberger) чија цел има да го прикаже животот на Арон Шварц. Кратко сиже: Филмот го прикажува животот на американскиот компјутерски програмер, писател, политички организатор и интернет

Сакам да испрограмирам: даночниот калкулатор во PureScript

http://kalkulator.ot.mk/ е напишан во Elm и може да пресмета бруто од нето плата и обратно. Обратната пресметка е моментално имплементирана со бинарно пребарување. На овој настан ќе пробаме да го решиме проблемот на поинтересен начин во PureScript. Прашањето е - можеме ли со еден израз да ги опишеме двете функции, едната за конверзија од бруто